Úvod »Kapalinové filtry»Svíčkové filtry » LOFTOP - foukané filtry

LOFTOP - foukané filtry

LOFTOP

Filtrační svíčky pro absolutní filtraci

Filtrační účinnost > 99,98% (?-ratio 5000)

Současně se stále se zvyšujícími požadavky na čistotu produktů stoupá i poptávka po průmyslové filtraci. Reakcí Eatonu na tyto požadavky jsou svíčky pro absolutní filtraci LOFTOP, které byly vyvnuty právě pro takto náročné aplikace.

Filtrační svíčky LOFTOP pro absolutní filtraci jsou vyrobeny ze 100%, vysoce čistých polypropylenových mikrovláken. Mikrovlákna jsou vyfukována kolem centrálního jádra svíčky. Proces vyfukování taveniny eliminuje potřebu použití pojiv nebo aditiv.

Filtrační svíčky LOFTOP neuvolňují žádná vlákna.


Typické aplikace a způsoby použití

Farmacie
ochrana filtračních membrán
filtrace extraktů
Elektronika
čistá voda, DI-voda (předfiltrace)
R.O. voda (předfiltrace), fotoemulze, kyseliny, zásady
Filmy a foto
pryskyřice pro fotopovlaky, filmové laky, vývojky, emulze, magnetické disperze
Potraviny a nápoje
minerální vody, pivo, víno, ovocné džusy, mléko, jedlé oleje
Kosmetika
ústní voda, parfémy, tekuté přípravky, šampóny
Automobilový průmysl
autolaky
Úpravy povrchu
chladící média, oplachové kapaliny
Ostatní
chemikálie, papírové povlaky, tiskařské inkousty, rozpouštědla, pryskyřice, laky, recyklační kondenzáty

Vlastnosti filtračních svíček LOFTOP

 • 100% čistý polypropylene
 • bez přídavku lepidel
 • výborná chemická kompatibilita
 • biologicky a chemicky inertní
 • vyrovnaná velikost pórů
 • sterilizace párou, v autoklávech
 • Účinnost filtrace 99,98% (?-ratio 5000)
 • struktura otevřených pórů
 • vysoká stabilita struktury
 • vysoká kapacita zachycení nečistot
 • žádné uvolňování vláken

Technická data

 • Jemnost filtrace: 0.5 - 120 µm
 • Délka: 5\" - 40\"
 • Spojky: DOE a o-kroužkové adaptéry
 • Materiál vlákna: mikrovlákna z čistého polypropylenu vyrobené podle požadavků FDA (§ 177.152), tepelně svázané s polypropylenovým jádrem.
 • Všechny materiály vyhovují USP XXIII Class VI požadavkům na umělé hmoty.
 • Teplotní odolnost: 80°C trvale, (121°C parní sterilizace)
 • Max. tlaková diference: 4,0 bar/25°C

Široká nabídka variant provedení

Filtrační svíčky LOFTOP pro absolutní filtraci jsou k dispozici v široké nabídce typů vhodných pro použití v mnoha odlišných aplikacích:

Délka:

5\" 127 mm
10\" 254 mm
20\" 508 mm
30\" 762 mm
40\" 1016 mm

Průměr:

Vnější průměr: 64 mm
Vnitřní průměr: 27 mm

Materiál těsnění:

Verze G: polypropylene
Verze 2, 3+4: silikonová guma (standard), viton

Volitelné verze provedení:

Pro pracovní teploty do 100°C lze filtrační svíčky LOFTOP dodat v provedení s nerezovými jádry.

Výběr koncovek/adaptérů:

\"\\\"

Filtrační svíčky LOFTOP mají standarní provedení ve verzi DOE (double open end = oboustraně otevřené zakončení) a jsou vybaveny polypropylenovým plochým těsněním (G). Doplňkově jsou však dostupné i s běžnými typy koncovek/adaptérů s o-kroužky pro filtrační svíčkové nádoby HAYWARD a jiné systémy. Všechny typy koncovek/adaptérů jsou z polypropylenu (FDA vyhovující).

 • DOE - (standard) polypropylenové ploché těsnění
 • DOE - bez plochého těsnění
 • SOE 222 - 2 o-kroužky / středící trn
 • SOE 226 - 2 o-kroužky / bajonetový adaptér se středícím trnem
 • SOE 222 - 2 o-kroužky/plochý

Účinnost filtrace (?-ratio hodnoty)

Filtrační svíčky LOFTOP pro absolutní filtraci jsou předmětem procesu kontroly kvality, pravidelně je testována hodnota jejich ?-koeficientu.

Hodnoty efektivity filtrů v mikrometrech při daném -koeficientu jsou udány v následující tabulce.


?-5000 ?-1000 ?-100
LT-10-0,5-A 0.5 < 0.5 < 0.5
LT-10-1-A 1 0.5 < 0.5
LT-10-3-A 3 2 1
LT-10-5-A 5 4 3
LT-10-10-A 10 9 8
LT-10-20-A 20 18 15
LT-10-30-A 30 26 22
LT-10-50-A 50 40 31
LT-10-70-A 70 60 55
LT-10-90-A 90 80 77
LT-10-120-A 120 110 100

Tyto hodnoty byly získány v souladu s OSU-F-2, ISO-4402 a ISO-4752 v laboratorních podmínkách.

Tlaková ztráta (?P)

\"\\\"

Níže uvedený graf popisuje závislost tlakové ztráty na průtoku jako charakteristiku filtračních svíček LOFTOP pro průtoky vody o 20°C. Průtok je uváděn pro 10\\\" délku filtrační svíčky. Pro stanovení talkové ztráty u tekutin s odlišnou viskozitou, vynásobte v grafu uvedenou tlakovou ztrátu hodnotou viskozity v centipoise. Průtok pro odlišné délky svíček je proporcionální, neměl by však přesáhnout 4500 l/h.

Kapacita zachycení nečistot - DHC

Filtrační svíčky LOFTOP využívají stupňovanou vláknovou strukturu schopnou dosahovat vysokých hodnot charakteristiky zachycení nečitot. Nejvyšší zachycovací kapacitu přitom mají díky velkému objemu pórů právě vnější vrstvy filtračních svíček, čímž se předchází zaslepení vnějšího povrchu filtrační svíčky.


Kapacita zachycení nečistot - DHC [g/10\\\"]
LT-10-0,5-A 66
LT-10-1-A 68
LT-10-3-A 70
LT-10-5-A 70
LT-10-10-A 70
LT-10-20-A 70
LT-10-30-A 70
LT-10-50-A 70
LT-10-70-A 94
LT-10-90-A 360
LT-10-120-A 360

Testy byly provedeny s vodou při 20°C a průtoku 7,5 l/min/10\\\"délky s použitím hrubého testovacího prachu v koncentraci 1,2 g/l na vstupu, testy probíhaly do dosažení finální tlaku 2,7 baru. V odlišných podmínkách se kapacita zachycení nečistot může značně odlišovat od zde uvedených hodnot.

Doporučené průtoky

Efektivita filtrace a kapacita zachycování částeček jsou veličiny závislé na viskozitě, efektivitě filtru a průtoku. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme nepřekračovat hodnoty průtoků (litry/min/10\\\"délky) uvedené v následující tabulce.


Viskozita v mPas

1 (H2O) 50 100 500
LT-10-0,5-A 8 1 0.6 -
LT-10-1-A 9 1.5 1 -
LT-10-3-A 10 2.5 1.8 1
LT-10-5-A 12 4 2.7 1.5
LT-10-10-A 14 8 5.4 3
LT-10-20-A 20 12 8 4
LT-10-30-A 30 14 9 4.3
LT-10-50-A 45 16 10 4.5
LT-10-70-A 50 18 11 5
LT-10-90-A 50 18 11 5
LT-10-120-A 50 18 11 5

Značení produktu (kód)

typ - délka - jemnost filtrace - účinnost - adaptér (LT-10-30-A-G)

Typ
LT: LOFTOP
Délka filtrační svíčky (\\\")
5 - 10 - 20 - 30 - 40
Jemnost filtrace (µm)
0.5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 70 - 90 - 120
Účinnost filtrace
A: Absolutní účinnost, ?-ratio 5000
Koncovky/Adaptéry:
(neuvádí se pro standard DOE),
G (DOE pěnové ploché polypropylenové těsnění),
2 (SOE 222 o-kroužek, se středícím trnem),
2 V = s o-kroužky z vitonu,
3 (SOE 226 o-kroužek, bajonetový adaptér se středícím trnem),
3 V = s o-kroužky z vitonu,
4 (SOE 222 o-kroužky/plochý),
4 V = s o-kroužky z vitonu
Absolutní účinnost, ?-ratio 5000: A

Balení

Délka svíčky Jednotky balení Rozměry krabice
05\" 60 ks 33 x 20 x 53 cm
10\" 30 ks 33 x 20 x 53 cm
20\" 15 ks 33 x 20 x 53 cm
30\" 15 ks 33 x 20 x 78 cm
40\" 15 ks 33 x 20 x 104 cm